ISS HSE

ISS HSE 1.0.0 for android

Free Business Apps By ISS Nederland BV
Sponsored links
Description :
Als serviceorganisatie vormen mensen het hart van onze organisatie. De meeste van onze medewerkers verlenen diensten in de front linie bij onze opdrachtgevers en zij vormen daarmee ons meest waardevolle kapitaal. Daarom zijn de gezondheid en veiligheid van ons personeel als top prioriteit opgenomen in onze leiderschapsprincipes.

Wij beseffen ons dat gezonde economische prestaties worden geleverd door gezonde mensen die werken met veilige processen en uitrustingen, daarom streven wij ernaar om de persoonlijke gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te beschermen. Wij hanteren dan ook een systematische benadering van gezondheid-, veiligheid- en milieumanagement om een continue verbetering van kwaliteit en prestaties te bereiken. Door normen te stellen, doelen te verbeteren, maatregelen te beheren en te evalueren en door onze prestaties te rapporteren, zorgen wij ervoor dat de kwaliteit wordt gewaarborgd.

Met de HSE app ontwikkelt ISS effectief haar HSE (Health, Safety en Environment) management, om zo onze waarden, gedragsregels, visie en ons beleid te ondersteunen. Het doel is om een consistente aanpak van HSE mogelijk te maken in Nederland.

In de ISS HSE app zijn onder andere de volgende functionaliteiten opgenomen:

Melden incidenten
Binnen ISS hebben we een apart systeem voor het melden van incidenten (ongewenste gebeurtenissen). Dit systeem is geïntegreerd in de app, zodat je simpel en snel foto’s van het incident kunt toevoegen. Bij het analyseren van deze meldingen kijken we voornamelijk hoe we ons werk zo kunnen organiseren dat bepaalde ongewenste situaties niet (of minder) zullen voorkomen.

ISS Safety Rules
Met duizenden medewerkers is de afstemming van houding en gedrag belangrijk voor de veiligheidscultuur die we bij ISS willen ontwikkelen. Het uitdragen van de ISS Safety Rules is een eerste stap in de ontwikkeling van deze cultuur, daarom zijn deze ook opgenomen in de HSE app. De Safety Rules beschrijven tien ISS voorschriften die binnen alle ISS landen ter wereld hetzelfde zijn en waar alle ISS medewerkers zich aan dienen te houden.

ISS is actief in meer dan 50 landen en we hebben medewerkers uit meer dan 150 landen die verschillende talen spreken. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de veiligheidscultuur die we willen ontwikkelen begrijpen. Daarom is van elk van de tien safety rules een animatiefilm zonder voice-over gemaakt. Elke clip behandelt een specifieke regel met daarin een kernboodschap. Het doel van de film is om de regels meer toegankelijk en begrijpelijk te maken. De film is zonder voice-over om ervoor te zorgen dat taal geen barrière is om deze regels te begrijpen.

Laatste Minuut Risico Analyse
Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd vlak voor aanvang van werkzaamheden. Hiermee wordt gecontroleerd of alle risico’s zijn onderkend en of er afdoende beheersmaatregelen genomen zijn. Met de app wordt het voor medewerkers makkelijker om een LMRA uit te voeren.

Symbolen herkenner
Met behulp van de app kan de betekenis van een symbool worden achterhaald. Door het beantwoorden van drie vragen over vorm, kleur en het type afbeelding zoekt de app automatisch de symbolen die aan deze kenmerken voldoen (o.a. verboden, geboden, waarschuwing en gevaar eigenschappen van stoffen en mengsels). Door het betreffende symbool te selecteren wordt een korte uitleg van de betekenis gegeven.

Meldingen
In ons streven naar een veilige werkomgeving kunnen HSE nieuwsberichten het gewenste gedrag van medewerkers binnen onze veiligheidscultuur versterken. Via de app wordt periodiek aandacht geschonken aan de HSE campagnes die we voeren. Daarnaast ondersteunt deze functie ook de thema’s uit onze toolbox kalender. In deze kalender staan elke maand twee onderwerpen centraal die gebruikt worden als inspiratie voor het houden van toolboxmeetings.

Download ISS HSE - Version: 1.0.0

ISS HSE
Process ISS HSE 1.0.0 download page
Size: 13061 kb
Android O/S: Android

Related ISS HSE


Other users also looks for: daaromdatdezedieeenervoorgezondheidhethseiss

Sponsored links

You May Also Like

OEA Tripoli 1.0

The official OEA - Tripoli mobile app allows users to: • Get the latest news about the Order. •

Free Size: 12898 kb

Fax Burner - Get Faxes 1.1

Fax Burner turns your Android into a fax machine. The only app available where you can get started

Free Size: 11470 kb

Pride of Cows 1.1

Pride of Cows, a brand of Parag Milk Foods is pleased to launch our Android app designed and

Free Size: 4954 kb

Predator Racing Inc V1.6

Predator Inc atau Predator Racing inc adalah aplikasi bantuan untuk produk2 CDI Predator. dengan

Free Size: 3611 kb

Autoline 0.0.1

A interface dinâmica permite ao Autoline oferecer diferencias de mercado. Confira os principais

Free Size: 33643 kb

Vyomo 1.0

Search & Discover Legendary Salons & Spas Around You in Less Than 2 Minutes. Book the top

Free Size: 13323 kb

ReMark 1.6

ReMark Consultants Pakistan is a lot more than a Real Estate company. We are a team of

Free Size: 7361 kb

KitchenVilla 1.1

The food from that mess or that canteen or that food joint doesn't excite you any more?

Free Size: 5730 kb

Compu Restaurant KOT 1.8.0

You can use this app to take order from guest. KOT will transfer to Compu Restaurant Billing

Free Size: 1529 kb

GRIDER for Stores 1.1

Home delivery? GRIDER it! If you are a local store, download the app, Sign Up on

Free Size: 3351 kb