ISS HSE

ISS HSE 1.0.0 for android

Free Business Apps By ISS Nederland BV
Sponsored links
Description :
Als serviceorganisatie vormen mensen het hart van onze organisatie. De meeste van onze medewerkers verlenen diensten in de front linie bij onze opdrachtgevers en zij vormen daarmee ons meest waardevolle kapitaal. Daarom zijn de gezondheid en veiligheid van ons personeel als top prioriteit opgenomen in onze leiderschapsprincipes.

Wij beseffen ons dat gezonde economische prestaties worden geleverd door gezonde mensen die werken met veilige processen en uitrustingen, daarom streven wij ernaar om de persoonlijke gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te beschermen. Wij hanteren dan ook een systematische benadering van gezondheid-, veiligheid- en milieumanagement om een continue verbetering van kwaliteit en prestaties te bereiken. Door normen te stellen, doelen te verbeteren, maatregelen te beheren en te evalueren en door onze prestaties te rapporteren, zorgen wij ervoor dat de kwaliteit wordt gewaarborgd.

Met de HSE app ontwikkelt ISS effectief haar HSE (Health, Safety en Environment) management, om zo onze waarden, gedragsregels, visie en ons beleid te ondersteunen. Het doel is om een consistente aanpak van HSE mogelijk te maken in Nederland.

In de ISS HSE app zijn onder andere de volgende functionaliteiten opgenomen:

Melden incidenten
Binnen ISS hebben we een apart systeem voor het melden van incidenten (ongewenste gebeurtenissen). Dit systeem is geïntegreerd in de app, zodat je simpel en snel foto’s van het incident kunt toevoegen. Bij het analyseren van deze meldingen kijken we voornamelijk hoe we ons werk zo kunnen organiseren dat bepaalde ongewenste situaties niet (of minder) zullen voorkomen.

ISS Safety Rules
Met duizenden medewerkers is de afstemming van houding en gedrag belangrijk voor de veiligheidscultuur die we bij ISS willen ontwikkelen. Het uitdragen van de ISS Safety Rules is een eerste stap in de ontwikkeling van deze cultuur, daarom zijn deze ook opgenomen in de HSE app. De Safety Rules beschrijven tien ISS voorschriften die binnen alle ISS landen ter wereld hetzelfde zijn en waar alle ISS medewerkers zich aan dienen te houden.

ISS is actief in meer dan 50 landen en we hebben medewerkers uit meer dan 150 landen die verschillende talen spreken. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat alle medewerkers de veiligheidscultuur die we willen ontwikkelen begrijpen. Daarom is van elk van de tien safety rules een animatiefilm zonder voice-over gemaakt. Elke clip behandelt een specifieke regel met daarin een kernboodschap. Het doel van de film is om de regels meer toegankelijk en begrijpelijk te maken. De film is zonder voice-over om ervoor te zorgen dat taal geen barrière is om deze regels te begrijpen.

Laatste Minuut Risico Analyse
Een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd vlak voor aanvang van werkzaamheden. Hiermee wordt gecontroleerd of alle risico’s zijn onderkend en of er afdoende beheersmaatregelen genomen zijn. Met de app wordt het voor medewerkers makkelijker om een LMRA uit te voeren.

Symbolen herkenner
Met behulp van de app kan de betekenis van een symbool worden achterhaald. Door het beantwoorden van drie vragen over vorm, kleur en het type afbeelding zoekt de app automatisch de symbolen die aan deze kenmerken voldoen (o.a. verboden, geboden, waarschuwing en gevaar eigenschappen van stoffen en mengsels). Door het betreffende symbool te selecteren wordt een korte uitleg van de betekenis gegeven.

Meldingen
In ons streven naar een veilige werkomgeving kunnen HSE nieuwsberichten het gewenste gedrag van medewerkers binnen onze veiligheidscultuur versterken. Via de app wordt periodiek aandacht geschonken aan de HSE campagnes die we voeren. Daarnaast ondersteunt deze functie ook de thema’s uit onze toolbox kalender. In deze kalender staan elke maand twee onderwerpen centraal die gebruikt worden als inspiratie voor het houden van toolboxmeetings.

Download ISS HSE - Version: 1.0.0

ISS HSE
Process ISS HSE 1.0.0 download page
Size: 13061 kb
Android O/S: Android

Related ISS HSE


Other users also looks for: daaromdatdezedieeenervoorgezondheidhethseiss

Sponsored links

You May Also Like

Outlet For Ray Ban 1.0

Welcome to Outlet For Ray Ban App.Lower Price Ray ban sunglasses Waiting For You! UGG is a

Free Size: 2289 kb

NLD 0.09

NLD app is especially dedicated for party members, as well as to help convince the undecideds and

Free Size: 4175 kb

Freelance Marketplace 1.3.2

Make Freelance job search as mobile as you are with the Hirenodes Android App! Hirenodes opens the

Free Size: 3851 kb

Asiacell

Asiacell provides you with a vast ability to manage all your line services and connections through

Free Size: 0 kb

BU Cash 1.0.2

Internal app for Buldana bank

Free Size: 21215 kb

Flexmls 1.0 (44)

To use the Flexmls App, you must have an active login and password from a multiple listing service

Free Size: 5638 kb

Snapdeal Hub 5.1.1

Snapdeal Hub is Snapdeal’s official mobile app for its employees. The app empowers team to be

Free Size: 12416 kb

klick to JOB 1.0.0

Klicktojob deine App für Nebenjob, Studentenjob und Minijob, mit der du anhand einer Map, Jobs in

Free Size: 1840 kb

IntellioCRM - Real Estate App 2.2.4

IntellioCRM is a unique product offering by Intellio Consulting Pvt. Ltd. reckoned to provide easy

Free Size: 3844 kb

Playmart India 1.0

Shop Online Sports and fitness products with the free Playmart.in Android app. Choose from the

Free Size: 2318 kb