Thông tin thị trường cà phê

Thông tin thị trường cà phê 1.0.0 for android

Description :
Việt Nam được biết đến như là quốc gia cung cấp sản lượng cà phê đứng thứ hai toàn cầu. Tuy nhiên, biến động giá từ thị trường cà phê là vô cùng phức tạp và gây rủi ro thua lỗ lớn. Tiếp cận thông tin thị trường nhanh chóng, chính xác ... sẽ góp phần đưa ra quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh cà phê. App ABRO là phần mềm được cài trên điện thoại di động với nhiều tiện ích:

1. Cung cấp giá cà phê giao dịch trực tuyến tại sàn ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES U.S.

2. Cung Cấp thông tin thị trường đặc thù từ thị trường cà phê giao dịch toàn cầu và thị trường nội địa.

3. Cung cấp thông tin thị trường đặc thù từ thị trường tài chính toàn cầu tác động đến thị trường cà phê

4. Cung cấp dự báo thời tiết chính xác các vùng trồng cà phê của Brazil, Việt Nam, Indonesia.

Download Thông tin thị trường cà phê - Version: 1.0.0

Thông tin thị trường cà phê


You May Also Like

NOAA Radar Viewer (NWS Mosaic) 1.1.0

This NOAA Radar Viewer provides fast and easy access to the latest NOAA NWS Conus Mosaic loops in a

Free Size: 4927 kb

¡Aguas! 1.0

Aplicación para ayudar al reporte ciudadano relacionado con temas de agua en la ciudad de

Free Size: 4120 kb

Korte Broek? 1.0.2

Korte Broek? geeft je in één oogopslag antwoord op de vraag: "is het weer voor een korte

Free Size: 2836 kb

UK Storm Radar 1.6

Our storm radar uses ATD lightning detection technology and updates every 5 minutes displaying the

Free Size: 3186 kb

Weather Wizard 1.1

Weekly Weather Forecast Application. This application reads your GPS information and gives you

Free Size: 1371 kb

Forecaster 1.6

Forecaster provides accurate at a glance weather forecasts for the next seven

Free Size: 2660 kb

Weather & Weather Widget Version:1.1.0

This weather forecast data using the most authoritative source license information, is the Maximum

Free Size: 1947 kb

Weather Radar 1.1

weather is exceptionally easy to use app for staying always updated with the weather conditions.

Free Size: 6912 kb

National Weather Service 1.0.5

A free weather application with no Ads and no tracking using the National Weather Service REST API

Free Size: 6022 kb

Weather History 0.3.4

View past weather conditions for a chosen date and location.

Free Size: 24960 kb