Thông tin thị trường cà phê

Thông tin thị trường cà phê 1.0.0 for android

Description :
Việt Nam được biết đến như là quốc gia cung cấp sản lượng cà phê đứng thứ hai toàn cầu. Tuy nhiên, biến động giá từ thị trường cà phê là vô cùng phức tạp và gây rủi ro thua lỗ lớn. Tiếp cận thông tin thị trường nhanh chóng, chính xác ... sẽ góp phần đưa ra quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh cà phê. App ABRO là phần mềm được cài trên điện thoại di động với nhiều tiện ích:

1. Cung cấp giá cà phê giao dịch trực tuyến tại sàn ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES U.S.

2. Cung Cấp thông tin thị trường đặc thù từ thị trường cà phê giao dịch toàn cầu và thị trường nội địa.

3. Cung cấp thông tin thị trường đặc thù từ thị trường tài chính toàn cầu tác động đến thị trường cà phê

4. Cung cấp dự báo thời tiết chính xác các vùng trồng cà phê của Brazil, Việt Nam, Indonesia.

Download Thông tin thị trường cà phê - Version: 1.0.0

Thông tin thị trường cà phê


You May Also Like

Météo locale 1.05

La position GPS est déterminée pour permettre à l'application d'afficher les données

Free Size: 2784 kb

Kustväder - Kahoona.se 1.0.9

Applikationen hämtar och listar vindobservationer från fyrar längs med sveriges

Free Size: 2547 kb

Live weather - météo 1

Live weather – météo is an amazing Weather app for your device. Dynamic background for as per

Free Size: 4045 kb

Australian Gold Italia 1.0.4

- Cerchi il Punto Vendita Australian Gold più vicino a te? - Vuoi un consiglio su quale prodotto

Free Size: 11248 kb

Bloomsky 1.0

Get real-time weather information, that’s finally accurate! BloomSky is a weather app that gives

Free Size: 41124 kb

Hydroinfo 1

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) keretein belül

Free Size: 8540 kb

Adam Weather 1.0

AdamWeather forecast is a specialized weather tool to help you prepare for tomorrows

Free Size: 6261 kb

Christmas - iDO Weather widget 1.0

We wish you merry Christmas and happy new year! This app is a simplified version of iDo weather.

Free Size: 1790 kb

Whatever the Weather 1.0

Whatever the Weather is a simple yet efficient weather forecast app that grabs your current GPS

Free Size: 738 kb

UAE Weather 1.1.0

UAE Weather App Feature Highlights - Three Main Views 1 - 'Today' - Displays today's

Free Size: 5725 kb