Thông tin thị trường cà phê

Thông tin thị trường cà phê 1.0.0 for android

Description :
Việt Nam được biết đến như là quốc gia cung cấp sản lượng cà phê đứng thứ hai toàn cầu. Tuy nhiên, biến động giá từ thị trường cà phê là vô cùng phức tạp và gây rủi ro thua lỗ lớn. Tiếp cận thông tin thị trường nhanh chóng, chính xác ... sẽ góp phần đưa ra quyết định kịp thời cho hoạt động kinh doanh cà phê. App ABRO là phần mềm được cài trên điện thoại di động với nhiều tiện ích:

1. Cung cấp giá cà phê giao dịch trực tuyến tại sàn ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES U.S.

2. Cung Cấp thông tin thị trường đặc thù từ thị trường cà phê giao dịch toàn cầu và thị trường nội địa.

3. Cung cấp thông tin thị trường đặc thù từ thị trường tài chính toàn cầu tác động đến thị trường cà phê

4. Cung cấp dự báo thời tiết chính xác các vùng trồng cà phê của Brazil, Việt Nam, Indonesia.

Download Thông tin thị trường cà phê - Version: 1.0.0

Thông tin thị trường cà phê


You May Also Like

Weather History 0.3.1

Weather History is an android app that shows past weather conditions for a chosen date and location.

Free Size: 24631 kb

J霧霾 - 台灣霾害查詢 1.1.2

J霧霾是專門為台灣空氣污染監測的app

Free Size: 1535 kb

Morocco Weather 1.0

Application to track the weather and sky conditions of all the cities of Morocco with forecasts of

Free Size: 2414 kb

Embrace Mobile 0.9

The effects of the Space Weather (see definition below) affect society in many ways. Many of this

Free Size: 4241 kb

My Earthquake Alerts 1.0.5

My Earthquake Alerts is a powerful earthquake information app which delivers all of the information

Free Size: 2908 kb

Window Thermometer 1.9

Stylish and handy widget for home screen of your smartphone or tablet. Shows the temperature in

Free Size: 6040 kb

Weather forecast 1.0.0

Weather forecast is a simple and enjoyable application that provides predict the future 5 days.This

Free Size: 4288 kb

New Pro Smart Weather

New Pro Bluetooth WeatherStation s offers you the added value with this free App, allowing you to

Free Size: 0 kb

Clock Weather Taichi 1.1

The widget features the following: -Basic weather information (temperature, general conditions of

Free Size: 5198 kb

Geo Location Weather 1.2

Geo Location Weather was designed to be the simplest and easiest way of finding out the weather

Free Size: 5846 kb